MENU

Dịch vụ

 
  • VĂN PHÒNG ẢO
  • KẾ TOÁN - THUẾ
  • ĐĂNG KÝ KINH DOANH
  • CHỖ NGỒI LÀM VIỆC
  • PHÒNG LÀM VIỆC RIÊNG
  • GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
  • GIÁM ĐỐC ĐẠI DIỆN
 

VĂN PHÒNG ẢO

Văn phòng chia sẻ là một giải pháp kinh doanh hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm và có nhu cầu sử dụng, trải nghiệm các tiện ích văn phòng với chi phí tiết kiệm. Đến với dịch vụ văn phòng chia sẻ của chúng tôi bạn sẽ có một địa chỉ kinh doanh thuận tiện cho chính bạn cũng như cho khách hàng và đối tác, ngoài ra đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn.

Vui lòng click vào nút phía dưới để xem danh sách giá cho các văn phòng.

Tiện ích Văn phòng Registration
(1.750.000VND)
Economy
(600.000VND)
Superior
(1.000.000VND)
Premium
(2.000.000VND)
Địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp
Đặt bảng tên công ty tại Văn phòng
Trình chiếu Logo và tên công ty trên LCD
Tiếp tân chuyên nghiệp, thân thiện
Nhận và chuyển tiếp bưu phẩm, thư từ
Khu vực tiếp khách chuyên nghiệp
Nước uống, trà, cà phê
Dịch vụ Điện thoại, Fax, Trang thiết bị
Điện thoại chuyển tiếp
Line điện thoại riêng  
Điện thoại viên trả lời      
Nhân viên đại diện DN      
Fax chung      
Fax riêng  
Phòng họp chuyên nghiệp, tiện nghi Miễn phí 1h/tháng. Giảm 35% cho giờ họp tiếp theo Giảm 30% cho mỗi giờ họp Miễn phí 1h/tháng. Giảm 35% cho giờ họp tiếp theo Miễn phí 2h/tháng. Giảm 45% cho giờ họp tiếp theo
Free băng thông rộng
In ấn, photocopy, Scan màu 1200 trang/năm 600 trang/năm 1200 trang/năm 1200 trang/năm
Tiện ích hỗ trợ
Tư vấn ĐKKD
Đăng ký Giấy phép kinh doanh Liên hệ để được báo phí Giảm 50%
(1.250.000VND)
850.000VND 850.000VND
Hướng dẫn Đăng bố cáo TL DN
Hướng dẫn Khai báo Thuế ban đầu
Khai báo thuế hàng tháng      

Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm VAT.

Registration

Tiện ích
Văn phòng
Registration
(1.750.000VND)
Địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp
Đặt bảng tên công ty tại Văn phòng
Trình chiếu Logo và tên công ty trên LCD
Tiếp tân chuyên nghiệp, thân thiện
Nhận và chuyển tiếp bưu phẩm, thư từ
Khu vực tiếp khách chuyên nghiệp
Nước uống, trà, cà phê
Dịch vụ Điện thoại, Fax, Trang thiết bị
Điện thoại chuyển tiếp
Line điện thoại riêng
Điện thoại viên trả lời  
Nhân viên đại diện DN  
Fax chung  
Fax riêng
Phòng họp chuyên nghiệp, tiện nghi Miễn phí 1h/tháng. Giảm 35% cho giờ họp tiếp theo
Free băng thông rộng
In ấn, photocopy, Scan màu 1200 trang/năm
Tiện ích hỗ trợ
Tư vấn ĐKKD
Đăng ký Giấy phép kinh doanh Liên hệ để được báo phí
Hướng dẫn Đăng bố cáo TL DN
Hướng dẫn Khai báo Thuế ban đầu
Khai báo thuế hàng tháng  
Quảng cáo thông tin DN tại Văn phòng  

Economy

Tiện ích
Văn phòng
Economy
(6.000.000VND)
Địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp
Đặt bảng tên công ty tại Văn phòng
Trình chiếu Logo và tên công ty trên LCD
Tiếp tân chuyên nghiệp, thân thiện
Nhận và chuyển tiếp bưu phẩm, thư từ
Khu vực tiếp khách chuyên nghiệp
Nước uống, trà, cà phê
Dịch vụ Điện thoại, Fax, Trang thiết bị
Điện thoại chuyển tiếp
Line điện thoại riêng  
Điện thoại viên trả lời  
Nhân viên đại diện DN  
Fax chung
Fax riêng  
Phòng họp chuyên nghiệp, tiện nghi Giảm 30% cho mỗi giờ họp
Free băng thông rộng
In ấn, photocopy, Scan màu 600 trang/năm
Tiện ích hỗ trợ
Tư vấn ĐKKD
Đăng ký Giấy phép kinh doanh Giảm 50%(1.250.000VND)
Hướng dẫn Đăng bố cáo TL DN
Hướng dẫn Khai báo Thuế ban đầu
Khai báo thuế hàng tháng  
Quảng cáo thông tin DN tại Văn phòng  

Superior

Tiện ích
Văn phòng
Superior
(1.000.000VND)
Địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp
Đặt bảng tên công ty tại Văn phòng
Trình chiếu Logo và tên công ty trên LCD
Tiếp tân chuyên nghiệp, thân thiện
Nhận và chuyển tiếp bưu phẩm, thư từ
Khu vực tiếp khách chuyên nghiệp
Nước uống, trà, cà phê
Dịch vụ Điện thoại, Fax, Trang thiết bị
Điện thoại chuyển tiếp
Line điện thoại riêng
Điện thoại viên trả lời  
Nhân viên đại diện DN  
Fax chung  
Fax riêng
Phòng họp chuyên nghiệp, tiện nghi Miễn phí 1h/tháng. Giảm 35% cho giờ họp tiếp theo
Free băng thông rộng
In ấn, photocopy, Scan màu 1200 trang/năm
Tiện ích hỗ trợ
Tư vấn ĐKKD
Đăng ký Giấy phép kinh doanh 850.000VND
Hướng dẫn Đăng bố cáo TL DN
Hướng dẫn Khai báo Thuế ban đầu
Khai báo thuế hàng tháng  
Quảng cáo thông tin DN tại Văn phòng  

Premium

Tiện ích
Văn phòng
Premium
(2.000.000VND)
Địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp
Đặt bảng tên công ty tại Văn phòng
Trình chiếu Logo và tên công ty trên LCD
Tiếp tân chuyên nghiệp, thân thiện
Nhận và chuyển tiếp bưu phẩm, thư từ
Khu vực tiếp khách chuyên nghiệp
Nước uống, trà, cà phê
Dịch vụ Điện thoại, Fax, Trang thiết bị
Điện thoại chuyển tiếp
Line điện thoại riêng
Điện thoại viên trả lời
Nhân viên đại diện DN
Fax chung  
Fax riêng
Phòng họp chuyên nghiệp, tiện nghi Miễn phí 2h/tháng. Giảm 45% cho giờ họp tiếp theo
Free băng thông rộng
In ấn, photocopy, Scan màu 1200 trang/năm
Tiện ích hỗ trợ
Tư vấn ĐKKD
Đăng ký Giấy phép kinh doanh 850.000VND
Hướng dẫn Đăng bố cáo TL DN
Hướng dẫn Khai báo Thuế ban đầu
Khai báo thuế hàng tháng
Quảng cáo thông tin DN tại Văn phòng   

Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm VAT.

Tiện ích Văn phòng Economy
(1.280.000VND/tháng)
Superior
(1.880.000VND/tháng)
Premium
(2.980.000VND/tháng)
All in one
(4.980.000VND/tháng)
Địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp
Đặt bảng tên công ty tại Văn phòng        
Trình chiếu Logo và tên công ty trên LCD
Tiếp tân chuyên nghiệp, thân thiện
Nhận và chuyển tiếp bưu phẩm, thư từ
Khu vực tiếp khách chuyên nghiệp
Nước uống, trà, cà phê
Dịch vụ Điện thoại, Fax, Trang thiết bị
Điện thoại chuyển tiếp
Line điện thoại riêng 1 line  2 line 4 line 4 line
Điện thoại viên trả lời      
Nhân viên đại diện DN      
Fax chung        
Fax riêng    
Phòng họp tại Bitexco & Vietnam Business Center Miễn phí 1h/tháng & giảm 30% cho giờ họp tiếp theo Miễn phí 2h/tháng & giảm 35% cho giờ họp tiếp theo Miễn phí 4h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo Miễn phí 6h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo
Phòng làm việc giám đốc     Miễn phí 4h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo Miễn phí 6h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo
Free băng thông rộng
In ấn, photocopy, Scan màu 50 trang/tháng 100 trang/tháng 100 trang/tháng 100 trang/tháng
Chỗ ngồi làm việc linh hoạt   2 giờ/tháng 4giờ/tháng  
Tiện ích hỗ trợ
Tư vấn ĐKKD
Đăng ký Giấy phép kinh doanh Giảm 50%
Hướng dẫn Đăng bố cáo TL DN
Hướng dẫn Khai báo Thuế ban đầu
Khai báo thuế hàng tháng      
Bookkeeping      

Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm VAT.

Economy

Tiện ích
Văn phòng
Economy
(1.280.000VND)
Địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp
Đặt bảng tên công ty tại Văn phòng  
Trình chiếu Logo và tên công ty trên LCD
Tiếp tân chuyên nghiệp, thân thiện
Nhận và chuyển tiếp bưu phẩm, thư từ
Khu vực tiếp khách chuyên nghiệp
Nước uống, trà, cà phê
Dịch vụ Điện thoại, Fax, Trang thiết bị
Điện thoại chuyển tiếp
Line điện thoại riêng 1 line
Điện thoại viên trả lời  
Nhân viên đại diện DN  
Fax chung  
Fax riêng  
Phòng họp tại Bitexco & Vietnam Business Center Miễn phí 1h/tháng & giảm 30% cho giờ họp tiếp theo
Phòng làm việc ban giám đốc  
Free băng thông rộng
In ấn, photocopy, Scan màu 50 trang/ tháng
Chỗ ngồi linh hoạt  

Superior

Tiện ích
Văn phòng
Superior
(1.880.000VND)
Địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp
Đặt bảng tên công ty tại Văn phòng  
Trình chiếu Logo và tên công ty trên LCD
Tiếp tân chuyên nghiệp, thân thiện
Nhận và chuyển tiếp bưu phẩm, thư từ
Khu vực tiếp khách chuyên nghiệp
Nước uống, trà, cà phê
Dịch vụ Điện thoại, Fax, Trang thiết bị
Điện thoại chuyển tiếp
Line điện thoại riêng  2 line
Điện thoại viên trả lời  
Nhân viên đại diện DN  
Fax chung  
Fax riêng  
Phòng họp tại Bitexco & Vietnam Business Center Miễn phí 2h/tháng & giảm 35% cho giờ họp tiếp theo
Phòng làm việc ban giám đốc  
Free băng thông rộng
In ấn, photocopy, Scan màu 100 trang/ năm
Chỗ ngồi linh hoạt 2 giờ/tháng
Tiện ích hỗ trợ
Tư vấn ĐKKD
Đăng ký Giấy phép kinh doanh
Hướng dẫn Đăng bố cáo TL DN
Hướng dẫn Khai báo Thuế ban đầu
Khai báo thuế hàng tháng  
Bookkeeping  

Premium

Tiện ích
Văn phòng
Premium
(2.980.000VND)
Địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp
Đặt bảng tên công ty tại Văn phòng  
Trình chiếu Logo và tên công ty trên LCD
Tiếp tân chuyên nghiệp, thân thiện
Nhận và chuyển tiếp bưu phẩm, thư từ
Khu vực tiếp khách chuyên nghiệp
Nước uống, trà, cà phê
4 giờ/ tháng
Dịch vụ Điện thoại, Fax, Trang thiết bị
Điện thoại chuyển tiếp
Line điện thoại riêng  4 line
Điện thoại viên trả lời  
Nhân viên đại diện DN  
Fax chung  
Fax riêng
Phòng họp tại Bitexco & Vietnam Business Center Miễn phí 4h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo
Phòng làm việc ban giám đốc Miễn phí 4h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo
Free băng thông rộng
In ấn, photocopy, Scan màu 100 trang/tháng
Chỗ ngồi linh hoạt 4 giờ/tháng
Tiện ích hỗ trợ
Tư vấn ĐKKD
Đăng ký Giấy phép kinh doanh
Hướng dẫn Đăng bố cáo TL DN
Hướng dẫn Khai báo Thuế ban đầu
Khai báo thuế hàng tháng  
Bookkeeping  

All in one

Tiện ích
Văn phòng

All in one

(4.980.000VND)

Địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp
Đặt bảng tên công ty tại Văn phòng  
Trình chiếu Logo và tên công ty trên LCD
Tiếp tân chuyên nghiệp, thân thiện
Nhận và chuyển tiếp bưu phẩm, thư từ
Khu vực tiếp khách chuyên nghiệp
Nước uống, trà, cà phê
Dịch vụ Điện thoại, Fax, Trang thiết bị
Điện thoại chuyển tiếp
Line điện thoại riêng 4 line
Điện thoại viên trả lời
Nhân viên đại diện DN
Fax chung  
Fax riêng
Phòng họp tại Bitexco & Vietnam Business Center Miễn phí 6h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo
Phòng làm việc ban giám đốc Miễn phí 6h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo
Free băng thông rộng
In ấn, photocopy, Scan màu 100 trang/tháng
Chỗ ngồi linh hoạt  
Tiện ích hỗ trợ
Tư vấn ĐKKD
Đăng ký Giấy phép kinh doanh
Hướng dẫn Đăng bố cáo TL DN
Hướng dẫn Khai báo Thuế ban đầu
Khai báo thuế hàng tháng
Bookkeeping

Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm VAT.

Tiện ích Văn phòng Economy
(1.280.000VND/tháng)
Superior
(1.880.000VND/tháng)
Premium
(2.980.000VND/tháng)
All in one
(4.980.000VND/tháng)
Địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp
Đặt bảng tên công ty tại Văn phòng        
Trình chiếu Logo và tên công ty trên LCD
Tiếp tân chuyên nghiệp, thân thiện
Nhận và chuyển tiếp bưu phẩm, thư từ
Khu vực tiếp khách chuyên nghiệp
Nước uống, trà, cà phê
Dịch vụ Điện thoại, Fax, Trang thiết bị
Điện thoại chuyển tiếp
Line điện thoại riêng 1 line  2 line 4 line 4 line
Điện thoại viên trả lời      
Nhân viên đại diện DN      
Fax chung        
Fax riêng    
Phòng họp tại Bitexco & Vietnam Business Center Miễn phí 1h/tháng & giảm 30% cho giờ họp tiếp theo Miễn phí 2h/tháng & giảm 35% cho giờ họp tiếp theo Miễn phí 4h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo Miễn phí 6h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo
Phòng làm việc giám đốc     Miễn phí 4h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo Miễn phí 6h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo
Free băng thông rộng
In ấn, photocopy, Scan màu 50 trang/tháng 100 trang/tháng 100 trang/tháng 100 trang/tháng
Chỗ ngồi làm việc linh hoạt   2 giờ/tháng 4giờ/tháng  
Tiện ích hỗ trợ
Tư vấn ĐKKD
Đăng ký Giấy phép kinh doanh Giảm 50%
Hướng dẫn Đăng bố cáo TL DN
Hướng dẫn Khai báo Thuế ban đầu
Khai báo thuế hàng tháng      
Bookkeeping      

Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm VAT.

Economy

Tiện ích
Văn phòng
Economy
(1.280.000VND)
Địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp
Đặt bảng tên công ty tại Văn phòng  
Trình chiếu Logo và tên công ty trên LCD
Tiếp tân chuyên nghiệp, thân thiện
Nhận và chuyển tiếp bưu phẩm, thư từ
Khu vực tiếp khách chuyên nghiệp
Nước uống, trà, cà phê
Dịch vụ Điện thoại, Fax, Trang thiết bị
Điện thoại chuyển tiếp
Line điện thoại riêng 1 line
Điện thoại viên trả lời  
Nhân viên đại diện DN  
Fax chung  
Fax riêng  
Phòng họp tại Bitexco & Vietnam Business Center Miễn phí 1h/tháng & giảm 30% cho giờ họp tiếp theo
Phòng làm việc ban giám đốc  
Free băng thông rộng
In ấn, photocopy, Scan màu 50 trang/ tháng
Chỗ ngồi linh hoạt  

Superior

Tiện ích
Văn phòng
Superior
(1.880.000VND)
Địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp
Đặt bảng tên công ty tại Văn phòng  
Trình chiếu Logo và tên công ty trên LCD
Tiếp tân chuyên nghiệp, thân thiện
Nhận và chuyển tiếp bưu phẩm, thư từ
Khu vực tiếp khách chuyên nghiệp
Nước uống, trà, cà phê
Dịch vụ Điện thoại, Fax, Trang thiết bị
Điện thoại chuyển tiếp
Line điện thoại riêng  2 line
Điện thoại viên trả lời  
Nhân viên đại diện DN
Fax chung  
Fax riêng
Phòng họp tại Bitexco & Vietnam Business Center Miễn phí 2h/tháng & giảm 35% cho giờ họp tiếp theo
Phòng làm việc ban giám đốc  
Free băng thông rộng
In ấn, photocopy, Scan màu 100 trang/ năm
Chỗ ngồi linh hoạt 2 giờ/tháng
Tiện ích hỗ trợ
Tư vấn ĐKKD
Đăng ký Giấy phép kinh doanh
Hướng dẫn Đăng bố cáo TL DN
Hướng dẫn Khai báo Thuế ban đầu
Khai báo thuế hàng tháng  
Bookkeeping  

Premium

Tiện ích
Văn phòng
Premium
(2.980.000VND)
Địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp
Đặt bảng tên công ty tại Văn phòng  
Trình chiếu Logo và tên công ty trên LCD
Tiếp tân chuyên nghiệp, thân thiện
Nhận và chuyển tiếp bưu phẩm, thư từ
Khu vực tiếp khách chuyên nghiệp
Nước uống, trà, cà phê
4 giờ/ tháng
Dịch vụ Điện thoại, Fax, Trang thiết bị
Điện thoại chuyển tiếp
Line điện thoại riêng  4 line
Điện thoại viên trả lời
Nhân viên đại diện DN
Fax chung  
Fax riêng
Phòng họp tại Bitexco & Vietnam Business Center Miễn phí 4h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo
Phòng làm việc ban giám đốc Miễn phí 4h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo
Free băng thông rộng
In ấn, photocopy, Scan màu 100 trang/tháng
Chỗ ngồi linh hoạt 4 giờ/tháng
Tiện ích hỗ trợ
Tư vấn ĐKKD
Đăng ký Giấy phép kinh doanh
Hướng dẫn Đăng bố cáo TL DN
Hướng dẫn Khai báo Thuế ban đầu
Khai báo thuế hàng tháng  
Bookkeeping  

All in one

Tiện ích
Văn phòng

All in one

(4.980.000VND)

Địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp
Đặt bảng tên công ty tại Văn phòng  
Trình chiếu Logo và tên công ty trên LCD
Tiếp tân chuyên nghiệp, thân thiện
Nhận và chuyển tiếp bưu phẩm, thư từ
Khu vực tiếp khách chuyên nghiệp
Nước uống, trà, cà phê
Dịch vụ Điện thoại, Fax, Trang thiết bị
Điện thoại chuyển tiếp
Line điện thoại riêng 4 line
Điện thoại viên trả lời
Nhân viên đại diện DN
Fax chung  
Fax riêng
Phòng họp tại Bitexco & Vietnam Business Center Miễn phí 6h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo
Phòng làm việc ban giám đốc Miễn phí 6h/tháng & giảm 45% cho giờ họp tiếp theo
Free băng thông rộng
In ấn, photocopy, Scan màu 100 trang/tháng
Chỗ ngồi linh hoạt  
Tiện ích hỗ trợ
Tư vấn ĐKKD
Đăng ký Giấy phép kinh doanh
Hướng dẫn Đăng bố cáo TL DN
Hướng dẫn Khai báo Thuế ban đầu
Khai báo thuế hàng tháng
Bookkeeping

Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm VAT.

Vietnam Business Center

Phòng 802 Vietnam Business Center Building, 57-59 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Tel : +84 8 7309 9986

Email:support@ibcoffice.com.vn

Bitexco Nguyen Hue

IBC Bitexco Nguyễn Huệ: Tầng 18, 19 -25 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM

Tel : +84 8 7309 9986

Email:support@ibcoffice.com.vn

Landmark Tower

IBC Landmark Tower: Tầng 2, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

Tel : +84 8 7309 9986

Email:support@ibcoffice.com.vn

Malaysia Office

Block B, Level 5, Plaza Mont KiaraMont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel:+84 8 7309 9986

Email:support@ibcoffice.com.vn

3-11-4, Higashi Shinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo, Japan

Tel:03-5875-6821

Email:mohta@ibcoffice.jp