Dịch vụ hỗ trợ

Kế toán - Báo cáo Thuế

Kế toán, đặc biệt là Kế toán Thuế chưa bao giờ là nghiệp vụ đơn giản đối với nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn đầu của quá trình kinh doanh. Khoản chi phí không hề nhỏ phải bỏ ra để thuê và đào tạo một nhân viên kế toán đang trở thành một mối lo ngại lớn cho các công ty. Tuy nhiên, xét một cách khôn ngoan, chi phí đó có thể là một sự lãng phí không cần thiết trong giai đoạn khởi nghiệp. Vì vậy, dịch vụ Kế toán Thuế của IBC Office có mặt để giúp bạn tránh khỏi sự lãng phí này, thay bạn tiết kiệm cả về thời gian lẫn tiền bạc.

Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ Kế toán Thuế của IBC?

- Tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, giúp bạn tập trung đầu tư vào những cơ hội khác.
- Tối ưu nhân sự, chuyên nghiệp hóa doanh nghiệp của bạn.
- Với đội ngũ kế toán IBC dày dặn kinh nghiệm, tất cả những vấn đề xung quanh Kế toán Thuế của doanh nghiệp bạn sẽ được giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả và nhiều hơn thế.
- Giảm thiểu một cách hợp lý việc nộp thuế cho Doanh nghiệp bạn theo đúng luật thuế hiện hành.
- Bạn tận dụng được những mối quan hệ mà IBC đã gầy dựng sau hơn 4 năm, với chi cục thuế, sở kế hoạch, bảo hiểm xã hội, … giúp mọi vấn đề trở nên dễ dàng hơn hết.


Kế toán doanh nghiệp

Kế toán tháng  

 • Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế; 
 • Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định; 
 • Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật theo thông tư mới nhất của cơ quan thuế; 
 • Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp; 
 • Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào - bán ra; 
 • Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành; 
 • Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế; 
 • Thường xuyên tư vấn những vấn đề thuế và các vấn đề liên quan khác; 

Kế toán quý  

 • Lập và nộp các báo cáo quý theo quy định
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra
 • >Lập và nộp báo cáo thống kê

Quyết toán năm  

 • Hạch toán và hoàn chỉnh sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán
 • Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm Khấu hao tài sản cố định năm, phân bổ công cụ dụng cụ.
 • Lập bảng lương Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản Bảng cân đối kế toán.
 • Kết quả kinh doanh tháng/quý/năm Báo cáo lưu chuyển tiền ( trực tiếp – gián tiếp) Lập báo cáo tài chính cuối năm .
 • Quyết toán thuế TNDN Kiểm tra lại công tác kê khai thuế, quyết toán của thời gian trước. Giải quyết vướng mắc phát sinh, rà soát, sắp xếp lại chứng từ lưu trữ tại công ty; Thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính cuối năm nộp cho các cơ quan chức năng
 • THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM THEO QUY ĐỊNH:  

  • Hướng dẫn, thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký, kê khai lao động và các vấn đề khác có liên quan
  • Tư vấn về các quy định của luật lao động và các điều khoản mà Doanh nghiệp cần thực hiện theo quy định
  • Hướng dẫn, thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên lần đầu, tăng, giảm và các thay đổi khác có liên quan.
  • Liên hệ, giải trình với cơ quan bảo hiểm và các cơ quan chức năng khác để hoàn thành công việc được giao.
  • CAM KẾT TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ:  

   Đảm bảo tính chính xác về nội dung công việc; Thông tin đến khách hàng những quy định, sửa đổi, thông tư mới nhất có liên quan đến kế toán và thuế; Cung cấp các văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu; Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;

 

STT

DỊCH VỤ CUNG CẤP  

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

ĐVT

PHÍ ƯỚC TÍNH (VND)

1

 

Dịch vụ nhân sự

Soạn thảo hợp đồng lao động

Người

500.000

Đăng ký tăng/giảm nhân sự với cơ quan Bảo Hiêm

Người

300.000

Đăng ký mã số thuế TNCN cho người Việt Nam

Người

300.000

Tính lương hàng tháng cho người Việt Nam(Giới hạn 10 người)

Tháng

1.500.000

2

Kê khai thuế TNCN

Hàng quý cho người Việt Nam (trong giới hạn 10 người)

Quý

1.500.000

Quyết toán thuế TNCN cho người Việt Nam mỗi năm

Người

500.000

3

Kê khai thuế GTGT

Kê khai Hàng quý

Quý

1.500.000

4

Kê khai thuế TNDN

Quyết toán năm

Năm

8.000.000

5

 

Dịch vụ ghi sổ kế toán

 

Phí mỗi tháng đến 100 nghiệp vụ phát sinh

Tháng

2.000.000

Báo cáo kế toán năm theo quy định gửi cơ quan thuế

Năm

8.000.000

6

 

Báo cáo thống kê

 

 

Hàng tháng

Tháng

200.000

Hàng quý

Quý

200.000

Báo cáo 6 tháng

Nửa năm

200.000
Báo cáo năm

Năm

200.000
7 Dịch vụ đứng tên kế toán trưởng  

Năm

3.000.000

 * Giá chưa bao gồm VAT