Tin tức

Dịch vụ Kế toán - Thuế gồm những gì?

22/11/2016    4.6/5 trong 5 lượt 
Với IBC bao gồm đội ngũ kế toán lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm trong đa dạng loại hình doanh nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trên, không những thế còn đảm bảo chi phí hợp lý với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cam kết uy tín, chất lượng.
Dịch vụ Kế toán - Thuế gồm những gì?
Kế toán là điều không thể thiếu trong doanh nghiệp, bạn cần kế toán cho mọi vấn đề phát sinh của công ty, tuy nhiên thì doanh nghiệp có rất nhiều vấn đề cần quan tâm để tuyển dụng được kế toán trong đó có yếu tố kinh nghiệm và chuyên môn.

 

Với IBC bao gồm đội ngũ kế toán lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm trong đa dạng loại hình doanh nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trên, không những thế còn đảm bảo chi phí hợp lý với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cam kết uy tín, chất lượng.

 

Vậy công ty dịch vụ kế toán IBC sẽ làm gì đối với doanh nghiệp, chúng tôi sẽ:

 

Tư vấn và thực hiện dịch vụ tờ khai thuế ban đầu: (Theo quy định của Tổng cục thuế, tất cả các doanh nghiệp sau khi được cấp giấy phép thành lập đều phải thực hiện kê khai thuế ban đầu với cơ quan thuế):

 

 • Tư vấn các nghiệp vụ, thủ tục có liên quan đến việc kê khai
 • Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế.
 • Liên hệ với cơ quan thuế đế thực hiện việc đăng ký thuế.
 • Hoàn tất các thủ tục có lien quan.

 

Báo cáo thuế hàng tháng:

 • Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại cơ quan thuế;
 • Lập và nộp báo cáo thống kê;
 • Lập và nộp tờ khai quý tại cơ quan thuế
 • Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế
 •  

Kế toán doanh nghiệp:
 

Kế toán tháng

 • Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế;
 • Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định;
 • Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật theo thông tư mới nhật của cơ quan thuế;
 • Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp
 • Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào - bán ra;
 • Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;
 • Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế;
 • Thường xuyên tư vấn những vấn đề thuế và các vấn đề liên quan khác;

 

Kế toán quý:

 • Lập và nộp các báo cáo quý theo quy định ;
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra;
 • Lập và nộp báo cáo thống kê;

 

Quyết toán năm:

 • Hạch toán và hoàn chỉnh sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán
 • Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm
 • Khấu hao tài sản cố định năm, phân bổ công cụ dụng cụ. Lập bảng lương
 • Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản
 • Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/năm
 • Báo cáo lưu chuyển tiền ( trực tiếp – gián tiếp)
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán thuế TNDN
 • Kiểm tra lại công tác kê khai thuế, quyết toán của thời gian trước.
 • Giải quyết vướng mắc phát sinh, rà soát, sắp xếp lại chứng từ lưu trữ tại công ty;
 • Thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính cuối năm nộp cho các cơ quan chức năng;

 

Thực hiện các thủ tục đăng ký, kê khai lao động và bảo hiểm theo quy định:

 • Hướng dẫn, thực hiện các thủ tục, hồ sơ đăng ký, kê khai lao động và các vấn đề khác có liên quan ;
 • Tư vấn về các quy định của luật lao động và các điều khoản mà Doanh nghiệp cần thực hiện theo quy định;
 • Hướng dẫn, thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên lần đầu, tăng, giảm và các thay đổi khác có liên quan.
 • Liên hệ, giải trình với cơ quan bảo hiểm và các cơ quan chức năng khác để hoàn thành công việc được giao.

 

Thực hiện các thủ tục thành lập, giải thể, xác nhập đối với các loại hình doanh nghiệp:

 • Tư vấn, hướng dẫn, soạn thảo các hồ sơ có liên quan.
 • Liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để nộp và nhận kết quả hồ sơ.
 • Tư vấn, hướng dẫn các công việc phải làm sau khi nhận kết quả thành lập, giải thể, xác nhập.