Tư vấn luật và thuế

Những báo cáo thuế cần thực hiện cuối năm 2016

20/12/2016    4.51/5 trong 12 lượt 

Mùa lễ hội, mùa cuối năm, doanh nghiệp bạn tất bật với những sự kiện, những con số tổng kết, những dự án còn lại phải gấp rút hoàn thành cho kịp thời hạn hay những chuyến du lịch công ty. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, lãng quên đi thời hạn báo cáo thuế là điều bạn không nên nhất. Khoản phạt thuế chậm bạn phải nhận về chỉ vì không theo dõi kỹ thời hạn nộp báo cáo thuế liệu có đáng? Thuế môn bài, Báo cáo tài chính năm 2016, và những tờ khai thuế nào nữa mà bạn cần thực hiện ngay thời điểm này? Ở bài viết dưới đây, IBC sẽ cùng bạn làm rõ những công việc, những báo cáo nào cần phải được thực hiện vào cuối năm 2016, cũng như thời hạn nộp của các báo cáo đó.

Những báo cáo thuế cần thực hiện cuối năm 2016
 1. Nộp thuế môn bài cho năm 2017

Thời hạn nộp: Chậm nhất ngày 30/01/2017.

Lệ phí môn bài đã được quy định rõ trong Nghị định số: 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016. Theo đó:

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

-  Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

- Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Doanh nghiệp mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Doanh nghiệp mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài của năm.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. 

2. Nộp báo cáo tài chính năm 2016

Thời hạn nộp: Chậm nhất ngày 30/03/2017.

Báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Được quy định rõ trong Thông tư 200/2014/TT-BTC. Theo đó:

- Báo cáo tài chính năm gồm:

+ Bảng cân đối kế toán

Mẫu số B 01 - DN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu số B 02 - DN

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B 03 - DN

+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Mẫu số B 09 - DN

- Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính năm phải tuân thủ theo nguyên tắc, quy định của Luật Kế toán.

- Nơi nhận Báo cáo tài chính

 

 

Nơi nhận báo cáo

CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP

Kỳ lập báo cáo

Cơ quan tài chính

Cơ quan Thuế

Cơ quan Thống kê

DN cấp trên

Cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Doanh nghiệp Nhà nước

Quý, Năm

x

x

x

x

x

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Năm

x

x

x

x

x

3. Các loại doanh nghiệp khác

Năm

 

x

x

x

x

3. Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN, TNCN và các tờ khai quyết toán năm khác (nếu có). Nộp bổ sung tiền thuế TNDN, TNCN nếu quyết toán có chênh lệch so với tạm tính quý.

Thời hạn nộp: Chậm nhất 30/03/2017

- Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2016, gồm có:

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN ( mẫu biểu theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)

+ Báo cáo tài chính:

Đối với doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì nộp báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và bản Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trên đó Thuyết minh chi tiết những khoản công nợ của khách hàng và người bán cùng với sự thay đổi số dư đầu kỳ của năm trước và năm nay.

Đối với doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nộp báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

- Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016, gồm có:

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

+ Phụ lục bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN dùng kê khai cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

+ Phụ lục bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN dùng kê khai chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

+ Phụ lục bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN dùng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Để tất cả các khoản thuế phí, và báo cáo cuối năm 2016 được thực hiện một cách nhanh chóng, đúng quy định và chuyên nghiệp nhất, bạn chỉ cần giao phó lại cho đội ngũ nhân viên kế toán kinh nghiệm cùng các mối quan hệ mà IBC đã gầy dựng với cơ quan thuế sau gần 5 năm hoạt động. 

Nếu kế toán chẳng phải chuyên môn của bạn, nếu thời gian và tiền bạc là không thể lãng phí, thì tại sao bạn không nhường công việc đó lại cho một nơi đáng tin cậy như IBC để đảm trách? IBC mong rằng sớm có cơ hội được đồng hành cùng bạn trên con đường thành công phía trước.