Tag "quan 1"

IBC Office hỗ trợ 50% phí thuê dịch vụ Văn phòng. Chỉ 340.000VND/ tháng

IBC Office hỗ trợ 50% phí thuê dịch vụ Văn phòng. ...

Để chung tay cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định kinh doanh, IBC Office hỗ trợ 50% phí thuê dịch vụ Văn phòng. Chỉ 340.000VND/ tháng

Share văn phòng tại Quận 1, TP.HCM

Share văn phòng tại Quận 1, TP.HCM

Bạn đang cần có văn phòng, không gian làm việc, nhưng muốn tiết kiệm chi phí? Share văn phòng tại IBC Office là giải pháp thích hợp nhất cho bạn.