Nên mở chi nhánh hay văn phòng đại diện?

Nhiều Doanh nghiệp đang đà phát triển muốn mở rộng quy mô ra nhiều tỉnh thành thường phân vân giữa mô hình chi nhánh và văn phòng đại diện, vì 2 loại hình này khá giống nhau. Hãy theo dõi bài so sánh sau đây của IBC, để dễ dàng đưa ra quyết định nhé!

1. Khái niệm về Chi nhánh và Văn phòng đại diện:
Theo Điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014:
     • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc trụ sở chính của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh có con dấu và tài khoản riêng nhưng không được độc lập hoàn toàn về tài sản. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
     • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

2. Sự giống nhau giữa Chi nhánh và Văn phòng đại diện:
     • Không có tư cách pháp nhân;
     • Đều là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;
     • Tên doanh nghiệp đều được gắn tại chi nhánh và văn phòng đại diện;
     • Các nguyên tắc đặt tên là giống nhau theo quy định tại Điều 41 Luật doanh nghiệp 2014;
     • Hoạt động nhân danh chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức đó;
     • Hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp;
     • Doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong lẫn ngoài nước theo quy định tại Điều 46 Luật doanh nghiệp 2014.

3. Sự khác nhau giữa Chi nhánh và Văn phòng đại diện:
    • Chi nhánh:
Chi nhánh của doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động trong phạm vi ranh giới quốc gia,có thể thành lập trong cùng hoặc khác tỉnh.
   – Được thực hiện các công việc, nghiệp vụ như chức năng của công ty mẹ;
   – Phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định pháp luật: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp;
   – Được thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng kinh doanh và chức năng đại diện theo quyền.

     • Văn phòng đại diện:
Văn phòng đại diện hoạt động theo khu vực, có thể ngoài phạm vị lãnh thổ quốc gia, tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp, tổ chức.
   – Văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh, chỉ có thể thực hiện được chức năng là địa điểm theo ủy quyền của doanh nghiệp.
   – Văn phòng đại diện không được thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến doanh nghiệp mẹ.
   – Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh nên không phải nộp thuế môn bài.
   – Văn phòng đại diện phải nộp hồ sơ khai thuế đối với những sắc thuế Văn phòng đại diện phát sinh phải nộp hoặc phải nộp thay; các sắc thuế không phát sinh, Văn phòng đại diện không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Hi vọng qua bài viết này, IBC sẽ giúp bạn chọn được loại hình phù hợp. IBC có hỗ trợ thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện, liên hệ IBC ngay để được tư vấn và nhận được báo phí hấp dẫn nhé.
0906 391 090