Những chính sách BHXH nổi bật có hiệu lực từ năm 2022

Tăng hàng loạt trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động; Tiền lương làm căn cứ bồi thường tai nạn lao động; Hướng dẫn điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH; Thay đổi tiền lương tối thiểu và tiền lương tối đa tính đóng BHXH bắt buộc… là một trong những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2022.

Tăng hàng loạt trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động
Kể từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng / tháng Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như các quy định tại Điều 1. Từ đó, hàng loạt quyền lợi bảo hiểm xã hội sẽ được tăng lên tương ứng:
        – Trợ cấp thai sản: tăng từ 2,78 triệu đồng/tháng lên 2,98 triệu đồng/tháng (tức là gấp 2 lần mức lương cơ sở quy định tại Điều 38 Luật BHXH năm 2014). Mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: tăng từ 417.000 đồng một ngày lên 447.000 đồng một ngày (tức là 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở quy định tại Điều 29 và Điều 41 Luật BHXH năm 2014).
        – Trợ cấp mai táng phí: tăng từ 13,9 triệu đồng lên 14,9 triệu đồng (tức là gấp 10 lần mức lương cơ sở hàng tháng quy định tại Điều 66 Luật BHXH năm 2014).

Tiền lương làm căn cứ bồi thường tai nạn lao động
     Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/3/2022.
    Theo đó, tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động và trả cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị, phục hồi chức năng theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc trước khi bị bệnh nghề nghiệp.
    Nếu thời gian làm việc, học nghề, tập nghề, thử việc, tập sự không đủ 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường, trợ cấp là tiền lương được tính bình quân của các tháng trước liền kề thời điểm xảy ra tai nạn lao động hoặc thời điểm xác định bị bệnh nghề nghiệp.
    Mức tiền lương tháng nêu trên được xác định theo từng nhóm đối tượng và phụ thuộc vào hợp đồng lao động.

Thay đổi tiền lương tối thiểu và tiền lương tối đa tính đóng BHXH bắt buộc
        1. Thay đổi về tiền lương tối thiểu đóng BHXH
Theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường và cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng của người lao động được bảo hiểm.
Bắt đầu từ năm 2019, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP. Căn cứ vào đó, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu cũng phải tăng tương ứng.
        2. Thay đổi về tiền lương tối đa đóng BHXH cho người lao động
Theo quy định tại Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2022, tiền lương đóng BHXH là tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Nếu mức lương gấp 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.
Ngoài ra, theo Nghị quyết số 70/2018/QH14, bắt đầu từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở của người lao động sẽ được tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, từ đó, mức lương tối đa để người lao động đóng BHXH bắt buộc là 29.800.000 đồng/tháng thay cho mức 27.800.000 đồng trước đây.

Hướng dẫn tính tần suất TNLĐ để giảm mức đóng BHXH bắt buộc
        – Có hiệu lực từ ngày 01/3/2022, Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động để được giảm mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BHTNLĐ, BNN.
        – Tại Điều 8 Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tính tần suất tai nạn lao động làm căn cứ để được áp dụng mức đóng BHXH thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN.
        – Theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp được đề xuất áp dụng mức đóng BHXH thấp hơn mức đóng bình thường vào quỹ BHTNLĐ, BNN (chỉ phải đóng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay vì 0,5%) khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có điều kiện về tần suất về tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất.

Hướng dẫn điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH
Đây là nội dung tại Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng (có hiệu lực từ ngày 15/3/2022). Theo đó, từ ngày 01/01/2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng của tháng 12/2021 với:
        – Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng;
        – Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng;
        – Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Cảm ơn các bạn đã cùng IBC tìm hiểu các thông tin mới về BHXH, để được tư vấn kĩ hơn về các chính sách bảo hiểm xã hội hay luật về thuế, kế toán, hãy liên hệ IBC để được hỗ trợ nhé!

0906 391 090