Những điều cần biết về hóa đơn điện tử

1/ Hóa đơn điện tử là gì?
Hóa đơn điện tử là chứng từ kế toán, do tổ chức hoặc cá nhân lập để ghi nhận thông tin bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Hóa đơn được tạo, xuất, phát hành, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử theo quy định của Bộ Tài Chính, căn cứ vào khoản 2 điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Hóa đơn điện tử có 2 dạng:
       – Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.
       – Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử được chia làm 4 loại chính:

        – Hóa đơn giá trị gia tăng được áp dụng cho tổ chức kê khai thuế gia tăng theo hình thức trừ khấu trừ.
        – Hóa đơn bán hàng được áp dụng cho những người mua bán hàng hóa phải kê khai thuế gia tăng theo hình thức trực tiếp.
        – Hóa đơn xuất khẩu dùng cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài. Việc xuất và thu chi ở thuế quan phải theo hình thức và nội dung của luật quốc tế và theo quy định của luật thương mại cũng như luật thương mại điện tử.
        – Các loại hóa đơn khác vé, thẻ, tem điện tử; phiếu xuất kho, các chứng từ điện tử có cùng nội dung nhưng khác tên gọi.

2/ Những lợi ích khi xuất hóa đơn điện tử
– Giảm thời gian giao, nhận hóa đơn
– Tiết kiệm chi phí in ấn, phát hành hóa đơn
– Có độ an toàn, chính xác cao không lo bị thất lạc hóa đơn
– Đa dạng phương thức gửi hóa đơn cho khách hàng như : email, sms,…

3/ Các thông tin cần có trên hóa đơn điện tử
– Tên, địa chỉ và mã số thuế của người bán.
– Tên, địa chỉ và mã số thuế của người mua
– Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn và số hóa đơn.
– Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ, thành tiền, thuế VAT,…
– Thời điểm lập hóa đơn điện tử
– Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử
– Chữ ký của người bán và người mua
– Mã của cơ quan thuế
– Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có)
– Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.
– Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn…

Trên đây là “Những điều cần biết về hóa đơn điện tử”. Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo của IBC Office để tìm hiểu những thông tin hữu ích hơn nhé!